Danh sách các hộ gia đình có nhu cầu CĐMĐ từ đất nông nghiệp sang đất ở
Số ký hiệu văn bản 13/UBND-ĐC
Ngày ban hành 05/04/2023
Ngày hiệu lực 05/04/2023
Trích yếu nội dung Danh sách các hộ gia đình có nhu cầu CĐMĐ từ đất nông nghiệp sang đất ở
Hình thức văn bản Danh sách
Lĩnh vực văn bản thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm
Cơ quan ban hành