Báo cáo tình hình sử dụng đất làm vật liệu san lấp
Số ký hiệu văn bản 37/BC-UBND
Ngày ban hành 11/04/2023
Ngày hiệu lực 10/04/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình sử dụng đất làm vật liệu san lấp
Hình thức văn bản Chỉ đạo
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm
Cơ quan ban hành