V/v đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch
Số ký hiệu văn bản 316/VPUBND-PNV
Ngày ban hành 13/04/2023
Ngày hiệu lực 13/04/2023
Trích yếu nội dung V/v đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch
Hình thức văn bản Chỉ đạo
Lĩnh vực văn bản thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm
Cơ quan ban hành