Đôn đốc nộp hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
Số ký hiệu văn bản 507-CV/BTCHU
Ngày ban hành 13/04/2023
Ngày hiệu lực 13/04/2023
Trích yếu nội dung Đôn đốc nộp hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
Hình thức văn bản Chỉ đạo
Lĩnh vực văn bản thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm
Cơ quan ban hành