V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của Đảng liên quan đến công tác quản lý đất đai
Số ký hiệu văn bản 184/CV-TNMT
Ngày ban hành 13/04/2023
Ngày hiệu lực 13/04/2023
Trích yếu nội dung V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của Đảng liên quan đến công tác quản lý đất đai
Hình thức văn bản Chỉ đạo
Lĩnh vực văn bản thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm
Cơ quan ban hành