Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023
Số ký hiệu văn bản 76/KH-UBND
Ngày ban hành 13/04/2023
Ngày hiệu lực 13/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023
Hình thức văn bản Chỉ đạo
Lĩnh vực văn bản thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm
Cơ quan ban hành